Alfa Laval | Beer processing supply lines

Generální dodavatel (Alfa Laval) měl za úkol zaintegrovat nové membránové filtrační zařízení třetí strany do stávající technologie. Filtrační zařízení bylo řízeno vlastním PLC S7-300, které komunikovalo se stávající technologií po PROFINET průmyslové síti.

Třinecké železárny | Loupací stroj

Na stroji bylo provedeno několik softwarových úprav pro zajištění lepší bezpečnosti provozu stroje a také snížení zmetkovitosti výroby. Stroj loupe kovové ingoty dlouhé 3 – 6 metrů o různých průměrech. Ingoty jsou na vstupu stroje hrubě opracované z předešlé výroby a účelem stroje je oloupat ingot na požadovaný průměr s přesností na setiny milimetru.

Alfa Laval | Concentration Plant

Hlavním úkolem projektu bylo zkomunikovat řídící systémy ostrovních zařízení tak, aby celá technologie byla provozuschopná. S těmito zařízeními se komunikovalo prostřednictvím sítě ProfiNet (mix PLC S7-400, S7-300, HMI) přičemž master stanice byla taktéž Siemens S7-400 na které byl nainstalovaný pivovarnický systém ProLeiT. Tato jediná stanice pak ovládala celý technologický blok „Concentration Plant“.

Johnson Diversey | CIP Stanice Varny

Úkolem bylo vytvoření kompletního programu mytí veškerého technologického vybavení varny pivovaru. Jelikož se jednalo o rekonstrukci, nikoliv o stavbu nové varny, byl k dispozici i původní program řízení. Zákazník si ovšem přál kompletně přepracovat způsob řízení tak, aby bylo možné provést úpravy mycích programů bez nutnosti programátora. 

Brano Group | Dopravníkové systémy tvárných písků

Specialitou tohoto projektu byl vývoj vlastního systému řízení za chodu linky. Původní systém nepodporoval manuální řízení ani nastavování parametrů jednotlivých prvků. Nový systém měl být původně použit jen pro pár akčních prvků, ale zákazníkovi se zalíbil natolik, že rozšířil původní objednávku o požadavek zahrnutí stávajících prvků do nového systému řízení. Ve výsledku se všechny prvky daly ovládat a nastavovat jednotlivě a to z jediného místa.