Johnson Diversey | CIP Stanice Varny

Úkolem bylo vytvoření kompletního programu mytí veškerého technologického vybavení varny pivovaru. Jelikož se jednalo o rekonstrukci, nikoliv o stavbu nové varny, byl k dispozici i původní program řízení. Zákazník si ovšem přál kompletně přepracovat způsob řízení tak, aby bylo možné provést úpravy mycích programů bez nutnosti programátora. 

Proces vaření piva i automatizované mytí všech zařízení varny řídí jedno PLC Siemens S7-400. Aplikace řízení i vizualizace stavu a ovládání varny jsou založeny na systému ProLeiT. Varny pivovarů jsou kritickým bodem procesu výroby piva, ve kterém nesmí docházet ke zdržování várek. Z tohoto důvodu se různě kombinují mycí okruhy a tím logicky vznikají složité programy. Nejinak tomu bylo i v tomto případě.