Alfa Laval | Beer processing supply lines

Generální dodavatel (Alfa Laval) měl za úkol zaintegrovat nové membránové filtrační zařízení třetí strany do stávající technologie. Filtrační zařízení bylo řízeno vlastním PLC S7-300, které komunikovalo se stávající technologií po PROFINET průmyslové síti.

Alfa Laval | Concentration Plant

Hlavním úkolem projektu bylo zkomunikovat řídící systémy ostrovních zařízení tak, aby celá technologie byla provozuschopná. S těmito zařízeními se komunikovalo prostřednictvím sítě ProfiNet (mix PLC S7-400, S7-300, HMI) přičemž master stanice byla taktéž Siemens S7-400 na které byl nainstalovaný pivovarnický systém ProLeiT. Tato jediná stanice pak ovládala celý technologický blok „Concentration Plant“.

Johnson Diversey | CIP Stanice Varny

Úkolem bylo vytvoření kompletního programu mytí veškerého technologického vybavení varny pivovaru. Jelikož se jednalo o rekonstrukci, nikoliv o stavbu nové varny, byl k dispozici i původní program řízení. Zákazník si ovšem přál kompletně přepracovat způsob řízení tak, aby bylo možné provést úpravy mycích programů bez nutnosti programátora.