Alfa Laval | Beer processing supply lines

Generální dodavatel (Alfa Laval) měl za úkol zaintegrovat nové membránové filtrační zařízení třetí strany do stávající technologie. Filtrační zařízení bylo řízeno vlastním PLC S7-300, které komunikovalo se stávající technologií po PROFINET průmyslové síti.

Úkolem subdodavatele Dartech bylo vytvořit centrální bod ovládání produkce a mytí jak filtračního zařízení, tak i dalších zařízení stávající technologie – pastéru, zdrojových procesních tanků, CIP stanice a plničky lahví.

Bylo tedy nutné vytvořit zcela nový systém řízení a vizualizaci pro 15″ operátorský panel, které umožňovaly celkový přehled o výrobě, ale umožňovalo také rychlý zásah operátora v případě jakékoliv poruchy. Za tímto účelem byly vytvořeny plovoucí okna všech tříd akčních členů, v kterých bylo možné prvek monitorovat, ale také ovládat. Díky tomu nebylo nutné neustále přepínat obrazovky, aby bylo možné ovládat jeden prvek a operátor tak měl neustále přehled o dění na přehledové obrazovce. V plovoucím okně bylo možné také otevřít detailní obrazovku vybraného akčního členu s jeho veškerým možným nastavením.

Technologický úsek řízený touto aplikací, byl rozdělen na menší celky, ovládané každý zvlášť programem sekvenčního řízení.

  • ventilový blok VC01
  • Pastér
  • Filtr
  • Předehřev
  • Plnička
  • CIP stanice
Hardware:
PLC: Siemens SIMATIC S7-315F – 2PN/DP
HMI: Siemens SIMATIC HMI TP1500 Comfort
Software:
TIA Portal v13.0