Třinecké železárny | Loupací stroj

Na stroji bylo provedeno několik softwarových úprav pro zajištění lepší bezpečnosti provozu stroje a také snížení zmetkovitosti výroby.

Stroj loupe kovové ingoty dlouhé 3 – 6 metrů o různých průměrech. Ingoty jsou na vstupu stroje hrubě opracované z předešlé výroby a účelem stroje je oloupat ingot na požadovaný průměr s přesností na setiny milimetru.

Stroj byl rekonstruovaný ještě před založením firmy DARTECH, s.r.o., na rekonstrukci jsem se také podílel jako programátor. Řídící software jsem z větší části převzal z původního řízení Siemens S5 a doplnil o nové funkce. Z mechanického pohledu se na stroji kompletně vyměnil mechanizmus odtahu ingotů z původního čočkového odtahu poháněnými stejnosměrnými pohony na odtah ozubenými rolnami pohonáněnými servopohony. Tato mechanická úprava znamenala náhradu značné části řídícího programu, jelikož jde o stěžejní část stroje.

Na první pohled se nejedná o velký stroj, ale rekonstrukce se samozřejmě týkala také kompletní výměny periferních sběrnic signálů a celkový počet signálů od akčních členů tohoto stroje se blížil hranici 500 signálů.

Hardware
PLC: Siemens SIMATIC S7-315-2PN/DP
HMI: Siemens SIMATIC MP 377 12″ Key
Software
PLC: Siemens SIMATIC Step7 v5.5
HMI: Siemens WinCC Flexible 2008