Třinecké železárny | Loupací stroj

Na stroji bylo provedeno několik softwarových úprav pro zajištění lepší bezpečnosti provozu stroje a také snížení zmetkovitosti výroby. Stroj loupe kovové ingoty dlouhé 3 – 6 metrů o různých průměrech. Ingoty jsou na vstupu stroje hrubě opracované z předešlé výroby a účelem stroje je oloupat ingot na požadovaný průměr s přesností na setiny milimetru.

Brano Group | Dopravníkové systémy tvárných písků

Specialitou tohoto projektu byl vývoj vlastního systému řízení za chodu linky. Původní systém nepodporoval manuální řízení ani nastavování parametrů jednotlivých prvků. Nový systém měl být původně použit jen pro pár akčních prvků, ale zákazníkovi se zalíbil natolik, že rozšířil původní objednávku o požadavek zahrnutí stávajících prvků do nového systému řízení. Ve výsledku se všechny prvky daly ovládat a nastavovat jednotlivě a to z jediného místa.